Zomerschool i.s.m. Theater Dakota

22 -25 juli 2013 

De Zomerschool is een vierdaagse kunstworkshop die bestaat uit verschillende delen: rondleiding, schetsworkshop, uitvoering en presentatie. En werkboek werd hiervoor door Platform57 ontwikkeld i.s.m. Theater Dakota.

In samenwerking met Theater Dakota, combinatiefunctionaris Mechteld van Dijk en OBS De Krullevaar De Zomerschool.

Docenten: Carolien Adriaansche, Valerie van Leersum en Kim Nuijen

Medewerkers Platform57
Sandra Scholtes, productie
Berit Piepgras, productie en ontwerp lesboekje

Discussie gesloten.

Organisatie

Johan Nieuwenhuize, artistieke leiding
Jennefer Verbeek, zakelijke leiding
Berit Piepgras, randprogrammering
Merel Volgers, marketing en communicatie
Simone Noordermeer, educatie
Sandra Scholtes, productie
Robin van Emden, web en app

Bestuur
Paul Cornelissen - Voorzitter
Annelies Kronenberg - Secretaris
Onno Ephraim - Penningmeester