Publiek gesprek Hoezo toegevoegde waarde?

Publiek gesprek “Hoezo toegevoegde waarde?” Platform57, JR, Liesbeth Huybrechts en Juliette Santegoeds

Datum: 29 oktober 2014

Tijdens dit publieke gesprek onderzocht Platform57 participatieve kunst en haar waarde voor de openbare ruimte. Hiervoor waren Liesbeth Huybrechts (PhD, KU Leuven, auteur van Participation is Risky) en Juliette Santegoeds (Hogeschooldocent, Haagse Hoogeschool, hoofdredacteur Community Lover’s Guide The Hague) uitgenodigd.

Onder leiding van Berit Piepgras en Jennefer Verbeek werd tijdens dit vakinhoudelijke gesprek ingegaan op de openbare ruimte, haar identiteit en waardecreatie. Het gesprek bood reflectie op en inzicht in het hoofdprogramma en de al dan niet toegevoegde waarde ervan voor het stadsdeel Escamp. Middels het gesprek werd de potentie van open source kunstprojecten in de openbare ruimte onderzocht.

Waarom zou je een participatief kunstproject in de openbare ruimte organiseren? Welke waarde heeft een dergelijk project voor die openbare ruimte? Welke waarde heeft het voor de deelnemers, als kunstwerk en welke waarde heeft het voor bezoekers? Deze en andere vragen stelden we onszelf, de sprekers en het publiek tijdens het gesprek.

Medewerkers Platform57
Berit Piepgras, randprogrammering en interview
Jennefer Verbeek, interview
Sandra Scholtes, productie

Aantallen bezoekers: 12

Sponsoren/partners: Inside Out Project, Filmhuis Den Haag, Theater Dakota, Vestia, Jegens en Tevens, Stroom Den Haag, HAACS, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, BNA Kring Haaglanden en Ruimtevolk.

Verdieping
De aanleiding voor het randprogramma is de uitvoering van het project Escamp Inside Out. Door middel van het organiseren van een randprogrammering wordt het project Escamp Inside Out in een groter perpectief geplaatst, wat letterlijk buiten de wijk Escamp zelf gaat.

De randprogrammering zorgt voor het betrekken van experts van zowel het architectenvak, als andere disciplines, die bij gebiedsontwikkelings- en transformatietrajecten nodig zijn, zoals sociologen, antropologen, economen en stedenbouwers.

Het project Escamp Inside Out wordt tijdens het gesprek, de filmavonden en de tentoonstelling van de randprogrammering als case study en als “Living lab” bestudeerd. Dit dient als aanleiding om een breder debat aan te zwengelen over hedendaagse ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.

De randprogrammering legt verbindingen tussen kunst, participatieve processen, architectuur en stedenbouw. Het programma is een bijdrage aan het discours zowel binnen het architectenvak als erbuiten op de waarde(vermeerdering) en identiteit van (wederopbouw-)wijken in Nederland met als voorbeeld participatieve kunstprojecten als aanjager hiervoor. Om een vernieuwend en genuanceerd beeld te kunnen scheppen, kiezen we voor de programmering een sector-overschrijdende en multidisciplinaire aanpak.

Door de processen van participatieve kunst te bespreken en de waarde ervan inzichtelijk te maken, denken we met bijvoorbeeld het publieke gesprek achter strategische inzichten te kunnen komen en waardevolle kennis op te kunnen doen. Door deze kennis te delen denken we voorbeeldstellend te kunnen zijn voor andere soortgelijke instellingen.

Discussie gesloten.

Organisatie

Johan Nieuwenhuize, artistieke leiding
Jennefer Verbeek, zakelijke leiding
Berit Piepgras, randprogrammering
Merel Volgers, marketing en communicatie
Simone Noordermeer, educatie
Sandra Scholtes, productie
Robin van Emden, web en app

Bestuur
Paul Cornelissen - Voorzitter
Annelies Kronenberg - Secretaris
Onno Ephraim - Penningmeester