Plane Scape / Wolfgang Bittner, Lyndsey Housden, Yoko Seyama en Jeroen Uyttendaele

Plane_Scape 0240

Plane Scape Wolfgang Bittner, Lyndsey Housden, Yoko Seyama en Jeroen Uyttendaele

Datum tentoonstelling: 28 januari t/m 11 maart 2012

Deze installatie onderzoekt de relaties tussen beeld, geluid en ruimte. De bezoeker wordt ondergedompeld in een omgeving die voortdurend een nieuwe definitie aan de ruimte geeft. Een doolhof van honderden rubberen elastieken, gespannen van de grond tot aan het plafond, vormt een raster van verticale lijnen waarop een steeds verschuivend abstract landschap geprojecteerd wordt.

De installatie is ontworpen op een manier die de kijker onderdeel maakt van het werk, doordat er geen afstand is tussen projectie, publiek en scherm. De elastieken versnijden het tweedimensionale beeld, waardoor de geprojecteerde lijnen en vlakken exploderen in een wolk van bewegende punten. Verandering in het beeld wordt begeleid door een geluidscompositie vanuit een opstelling met zes luidsprekers.

Medewerkers Platform57
Johan Nieuwenhuize, curator en coördinatie
Berit Piepgras, programma en educatie
Hester van Kranendonk, programma, communicatie
Robin van Emden, web en app 

Bouwteam
Alette Wttewaal, Matthijs Kiel, Robbin Heyker, Thijs Ebbe Fokkens, Ton Schuttelaar, Toon Kennedy

Vrijwilligers
Ria de Waal, Ank Versteegh, Nomi Ben David, Peter Peeters, Mia Westerhof, Nathalie van Helvoort

Kunstenaarsgesprekken
29 januari 2012: Kunstenaarsgesprek en rondleiding Plane Scape met kunstenaars Lyndsey Housden en Wolfgang Bittner

Educatietrajecten
3 en 9-10 februari 2012: OBS De Krullevaar.
Ontwikkeld naar aanleiding van de tentoonstelling Plane Scape.

Aantallen bezoekers: 1721

Sponsoren/partners: Vestia, Koorenhuis, Theater Dakota, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Zaal5 / Filmhuis Den Haag, Cultuurfonds BNG, Hemubo

Verdieping
Cinema als ruimte
Het visuele aspect van cinema is opgebouwd uit drie vaste elementen: een projector, het publiek en het scherm. Cinema ontleent zijn overtuigingskracht uit de schijnbaar realistische manier van reproduceren van de werkelijkheid. Het geeft daarin zowel een visie op de wereld als de tijd weer. In combinatie met klank creëren deze elementen een geheel dat heel dichtbij onze subjectieve ervaring komt.

Technisch gezien is de opzet van cinema gedefiniëerd door een strikte opdeling van zijn elementen. De projector: onzichtbaar voor het publiek dat in een verduisterde ruimte naar een scherm kijkt waarop een tweedimensionale reproductie van een visie op de wereld getoond wordt.

In dit geprojecteerde tweedimensionale beeld wordt ruimte gecreëerd door scherpte-diepte, het vogelvluchtperspectief en focus. Door een combinatie van camerabewegingen , zoals draaiing, verschuiving, in – en uitzoomen, en montage komt beweging in deze filmische ruimte tot stand. Binnen deze ruimte is de positie van de kijker gefixeerd, terwijl het beeld waar hij naar kijkt verandert ten opzichte van zijn/haar positie.

De installatie “Plane Scape” gaat uit van de cine-matografische ruimte en de verhouding van de kijker tot de projectie, en dus ook de mens in verhouding tot zijn omgeving. De installatie wil de kijker opnemen in het beeld door het (tweedimensionale) beeld om te vormen tot een ruimte.

Beeld
Punten en lijnen zijn de meest fundamentele bouwstenen van een beeld. Door gebruik te maken van op maat gemaakte software waarin individuele kruispunten een interactie aangaan met elkaar, wordt een organische beweging van aantrekken en afstoten vertaald in het stijgen en dalen van lijnen.

Door de visuele overeenkomst van de geprojecteerde lijnen en het geprojecteerde vlak, smelten deze samen tot één impressie van zwevende vlakken, die zowel kunnen worden gezien als projectie in de ruimte, als een ruimte die door het licht wordt gedefinieerd.

Geluid
Een hoofdthema in de klankcompositie is een polifonische groep sinustonen die onhoorbaar traag klimmen in toonhoogte. De amplitude en toonhoogte beïnvloed de helderheid en beweging van de geanimeerde lijnen. Het beeld beïnvloedt op zijn beurt elementen in het geluid zoals snelheid, luidheid en klankkleur.

Het ontwerp en verloop van het geluid wordt opgevat als een vorm van ‘discrete muziek’. Muziek die onlosmakelijk is verbonden met zijn omgeving en
als een vanzelfsprekende entiteit in de ruimte wordt ervaren.

Compositie
De compositie van het beeld en geluid is bedoeld als een temporele exploratie van de ruimte (de elastische structuur). Door de nadruk te leggen op traagheid in de bewegingen en veranderingen van het audiovisuele verloop wordt de toeschouwer evenzeer als de maker een actieve getuige van een procesmatige reconstructie van de ruimte. De toe-schouwer wordt daarom zelf de ontdekker van zijn/ haar omgeving.

Plane Scape is de winnaar van de BNG workspace prijs.

Plane_Scape 0111 Plane_Scape 0221 Plane_Scape 0256

Discussie gesloten.

Organisatie

Johan Nieuwenhuize, artistieke leiding
Jennefer Verbeek, zakelijke leiding
Berit Piepgras, randprogrammering
Merel Volgers, marketing en communicatie
Simone Noordermeer, educatie
Sandra Scholtes, productie
Robin van Emden, web en app

Bestuur
Paul Cornelissen - Voorzitter
Annelies Kronenberg - Secretaris
Onno Ephraim - Penningmeester