Project Oostbroek / Valerie van Leersum

Valerie van Leersum©2012 Johan Nieuwenhuize 20

Project Oostbroek Valerie van Leersum

Datum tentoonstelling: 21 oktober – 1 december 2012

Valerie van Leersum maakt Project Oostbroek speciaal voor Zuid57. Het bestaat uit een plattegrond van de boerderij met daarin sculpturen en installatiewerken. De installatie is gebaseerd op bouwhistorisch onderzoek dat Van Leersum deed naar een stadsboerderij die in de 17e eeuw in Escamp stond en waar haar familie vermoedelijk heeft gewoond. Project Oostbroek prikkelt onze verbeelding door de geschiedenis omtrent deze boerderij te vermengen met een fictieve geschiedenis. Deze nieuw ontstane geschiedenis vertaalt zich in een levensgrote plattegrond met daarin maquettes en andere ruimtelijke werken.

De installatie neemt bezit van de gymzaal en een deel van het schoolplein van Zuid57. Valerie van Leersum doet onderzoek naar het begrip thuis en probeert hier grip op te krijgen. Ze vraagt zich af wat dit begrip inhoudt. ‘Waar wil je thuiskomen?’ En ‘Ben je dezelfde persoon als je was op de plaats waar je vandaan komt?’ Haar installaties bevatten theatrale elementen en ze betrekt haar toeschouwer actief bij deze werken. De locatie waar het werk te zien is, is hierbij vaak een belangrijk uitgangspunt.

Medewerkers Platform57:
Johan Nieuwenhuize, curator, coördinatie
Beleke Bagchus, organisatie, promotie
Berit Piepgras, programma, educatie
Hester van Kranendonk programma, fondsenwerving
Robin van Emden web en app

Vrijwilligers
Ria de Waal, Ank Versteegh, Nomi Ben David, Peter Peeters, Mia Westerhof, Nathalie van Helvoort

Kunstenaarsgesprekken:
30 oktober 2012: Rondleiding en kunstenaarsgesprek met Valerie van Leersum

Educatietrajecten
21 en 28 november 2012: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten – rondleiding en gesprek met studenten beeldende kunst.

Beurzen
6-10 februari 2013: Re Rotterdam
Groepstentoonstelling met werk van Berndnaut Smilde, Alette Wttewaall, Thijs Ebbe Fokkens en Ibrahim R. Ineke, een installatie van Valerie van Leersum en twee site specific werken van Harold de Bree en Niels Post

Aantallen bezoekers: 815

Sponsoren/partners: Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Fonds 1818, Vestia, Theater Dakota, Koorenhuis, Hemubo, Bouwmaat Zichtenburg

Verdieping
Valerie van Leersum doet onderzoek naar het begrip thuis en probeert hier grip op te krijgen. Ze vraagt zich af wat dit begrip inhoudt. ‘Waar wil je thuiskomen?’ En ‘Ben je dezelfde persoon als je was op de plaats waar je vandaan komt?’ Haar installaties bevatten theatrale elementen en ze betrekt haar toeschouwer actief bij deze werken.

De locatie waar het werk te zien is, is hierbij vaak een belangrijk uitgangspunt. Project Oostbroek werd door kunstenares Valerie van Leersum speciaal voor Platform57 gemaakt. Het project bestaat uit een plattegrond van de boerderij in de gymzaal en op het plein van Zuid57. In de plattegrond zijn komkommers van keramiek, een waterpomp en een oude melkkar te zien. Verder staan er twee stellingkasten in de gymzaal met daarin een stamboom van kleine betonnen tegels met familienamen erop en is er haar fictieve bouwhistorisch rapport te beluisteren. Ook staan er maquettes van fictieve stadsboerderijen.

Al deze objecten maken onderdeel uit van het verhaal dat Valerie van Leersum vertelt over de geschiedenis van boerderij Oostbroek. Zij deed bouwhistorisch onderzoek naar deze stadsboerderij die in de 17e eeuw in Escamp stond. Op deze boerderij heeft haar grootvader vermoedelijk gewoond.

De bevindingen die Van Leersum deed heeft ze vertaald in een semi fictieve geschiedenis waar wij als toeschouwer doorheen mogen lopen, de puzzelstukken kunnen verbinden en onze eigen conclusie kunnen trekken.

Discussie gesloten.

Organisatie

Johan Nieuwenhuize, artistieke leiding
Jennefer Verbeek, zakelijke leiding
Berit Piepgras, randprogrammering
Merel Volgers, marketing en communicatie
Simone Noordermeer, educatie
Sandra Scholtes, productie
Robin van Emden, web en app

Bestuur
Paul Cornelissen - Voorzitter
Annelies Kronenberg - Secretaris
Onno Ephraim - Penningmeester