Filmavond „Bird High Up“ (voorfilm) en „The Human Scale“

the human scale ny2

Filmavond „Bird High Up“ (voorfilm) Mårten Nilsson  „The Human Scale“Andreas Dalsgaard

Datum: 6 oktober 2014

Op de eerste filmavond werd de fascinerende documentaire The Human Scale van de wereldberoemde Deense architect Jan Gehl vertoond. De avond werd geopend met de hilarische korte voorfilm Bird High Up van Mårten Nilsson.

In de documentaire The Human Scale laten Jan Gehl en zijn team hun visie op stedenbouw zien, met de focus op menselijke behoeften en gedrag. Jan Gehl heeft veertig jaar lang menselijk gedrag in steden bestudeerd. Volgens Gehl kunnen we steden zó bouwen, dat ze mensen met elkaar verbinden. Zijn doel is om steden te bouwen op basis van levenskwaliteit, duurzaamheid en menselijkheid. Een humanistische missie, die in een aantal van de grootste steden ter wereld wordt uitgevoerd, van Kopenhagen tot Beijing en van Christchurch tot Dhaka.

Medewerkers Platform57
Berit Piepgras, randprogramma
Sandra Scholtes, productie
+ 1 vrijwilliger

Aantallen bezoekers: 22

Sponsoren/partners: Inside Out Project, Filmhuis Den Haag, Theater Dakota

Verdieping
De filmavonden werden gehouden met voorafgaande kunstrondleidingen langs o.a. werk van Escamp Inside Out

Om verschillende invalshoeken van het Escamp Inside Out project uit te diepen, organiseerde Platform57 i.s.m. Filmhuis Den Haag en Theater Dakota drie filmavonden. Hierin werd ingegaan op de vraag “Hoe maken wij de stad?”.

De aanleiding voor het randprogramma is de uitvoering van het project Escamp Inside Out. Door middel van het organiseren van een randprogrammering wordt het project Escamp Inside Out in een groter perpectief geplaatst, wat letterlijk buiten de wijk Escamp zelf gaat.

De randprogrammering zorgt voor het betrekken van experts van zowel het architectenvak, als andere disciplines, die bij gebiedsontwikkelings- en transformatietrajecten nodig zijn, zoals sociologen, antropologen, economen en stedenbouwers.

Het project Escamp Inside Out wordt tijdens het gesprek, de filmavonden en de tentoonstelling van de randprogrammering als case study en als “Living lab” bestudeerd. Dit dient als aanleiding om een breder debat aan te zwengelen over hedendaagse ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.

De randprogrammering legt verbindingen tussen kunst, participatieve processen, architectuur en stedenbouw. Het programma is een bijdrage aan het discours zowel binnen het architectenvak als erbuiten op de waarde(vermeerdering) en identiteit van (wederopbouw-)wijken in Nederland met als voorbeeld participatieve kunstprojecten als aanjager hiervoor. Om een vernieuwend en genuanceerd beeld te kunnen scheppen, kiezen we voor de programmering een sector-overschrijdende en multidisciplinaire aanpak.

Door de processen van participatieve kunst te bespreken en de waarde ervan inzichtelijk te maken, denken we met bijvoorbeeld het publieke gesprek achter strategische inzichten te kunnen komen en waardevolle kennis op te kunnen doen. Door deze kennis te delen denken we voorbeeldstellend te kunnen zijn voor andere soortgelijke instellingen.

Discussie gesloten.

Organisatie

Johan Nieuwenhuize, artistieke leiding
Jennefer Verbeek, zakelijke leiding
Berit Piepgras, randprogrammering
Merel Volgers, marketing en communicatie
Simone Noordermeer, educatie
Sandra Scholtes, productie
Robin van Emden, web en app

Bestuur
Paul Cornelissen - Voorzitter
Annelies Kronenberg - Secretaris
Onno Ephraim - Penningmeester