Rondleiding / KABK

21 en 28 november 2012

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Rondleiding en gesprek met studenten beeldende kunst.

Medewerkers Platform57
Johan Nieuwenhuize, rondleiding
Berit Piepgras, rondleiding

Discussie gesloten.

Organisatie

Johan Nieuwenhuize, artistieke leiding
Jennefer Verbeek, zakelijke leiding
Berit Piepgras, randprogrammering
Merel Volgers, marketing en communicatie
Simone Noordermeer, educatie
Sandra Scholtes, productie
Robin van Emden, web en app

Bestuur
Paul Cornelissen - Voorzitter
Annelies Kronenberg - Secretaris
Onno Ephraim - Penningmeester