Platform57, de beeldende kunstinstelling van Escamp

Platform57 is de presentatie-instelling voor beeldende kunst in het stadsdeel Escamp in Den Haag Zuidwest. De werkzaamheden van Platform57 bestaan uit het presenteren van hedendaagse beeldende kunst, behoud en beheer van bestaand werk in de wijk en kunsteducatie. Platform57 is gehuisvest in Zuid57, dé culturele verzamelplek van Escamp.

Vanaf 2012 realiseerden de volgende kunstenaars site specific installaties in opdracht van Platform57:

Nadine Stijns                 Floating Population, 2013-2014
Krijn de Koning             untitled, 2013
Harold de Bree              Ruiterstandbeeld Willem II, 2013
Hans Wilschut               System as second skin, 2013- heden
Maurice Bogaerts          The Apartment, 2013
Berndnaut Smilde         Nimbus, 2012
Valerie van Leersum     Project Oostbroek, 2012
Ibrahim R. Ineke           Bring me the head of Roy Lichtenstein, 2012
Niels Post                        On Spam, 2012 -heden
Alette Wttewaal             Cubes, 2012
Wolfgang Bittner, Lyndsey Housden, Yoko Sayama en Jeroen Uyttendaele  PLANE SCAPE, 2012

Naast de installaties organiseert Platform57 een randprogramma met onder meer filmavonden en kunstenaarsgesprekken.

Veel kunst uit de periode 1950-1970 in de Collectie Escamp is aan restauratie toe. Platform57 zorgt hiervoor in samenwerking met Theater Dakota. In 2014 zijn twee werken gerestaureerd, een metaalreliëf van Christa van Santen en een werk van Paul Kromjong. Platform57 zorgt ook voor bekendheid van de bestaande beeldende kunst in Escamp, onder andere door het organiseren van kunstrondleidingen en fietstochten.

De Opkamer is de stadsdeelgalerie in het Stadsdeelkantoor Escamp. Hier organiseert Platform57 jaarlijks zes tentoonstellingen. Met werk van amateur kunstenaars uit het stadsdeel en professionele kunstenaar die op gebeurtenissen in stadsdeel reageren.

Platform57 organiseert verschillende educatieve activiteiten, zoals een summerschool voor leerlingen van brede basisschool de Krullevaer, workshops rond de installaties en een uitgebreid educatief programma rond het Escamp Inside Out project in Integraal Kindcentrum Bamboe.

Met de tentoonstellingen en het educatieve programma legt Platform57 verbindingen met Zuid57 en de wijk. Dit zorgt voor een verrijking van de leefomgeving van de bewoners van stadsdeel Escamp, het stimuleert interculturele ontmoetingen en draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd in en rondom stadsdeel Escamp.
De werkzaamheden van Platform57 zijn uniek in Escamp.

 

Discussie gesloten.

Organisatie

Johan Nieuwenhuize, artistieke leiding
Jennefer Verbeek, zakelijke leiding
Berit Piepgras, randprogrammering
Merel Volgers, marketing en communicatie
Simone Noordermeer, educatie
Sandra Scholtes, productie
Robin van Emden, web en app

Bestuur
Paul Cornelissen - Voorzitter
Annelies Kronenberg - Secretaris
Onno Ephraim - Penningmeester